21 mei in De Markten en in Le Space

              

ENGLISH VERSION CLICK:  HERE

 

ZONDAG 21 MEI OM 14.00U: binnenkoer van De Markten, Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel.

OPTREDEN BRECHT-EISLER KOOR

Het Brussels Brecht-Eislerkoor inspireert zich aan het politiek en cultureel erfgoed van Bertolt Brecht en Hanns Eisler. Het koor heeft Brussel als multiculturele uitvalsbasis.

We willen deel zijn van een progressieve beweging die via politiek-cultureel handelen naar verandering streeft. Maar we willen niet vereenzelvigd worden met één bepaalde politieke groepering.

Er wordt gekozen voor liederen en artistieke programma’s die in een Brechtiaanse traditie aanzetten tot nadenken, gevoelens opwekken en solidariteit bevorderen. We willen graag ook nieuwe toehoordersgroepen bereiken die bereid zijn om zich door ons maatschappelijk project te laten beroeren.

ZONDAG 21 MEI OM 15.30U: Le Space, Sleutelstraat 26, 1000 Brussel (zijstraat van de Dansaertstraat)

VIDEO: PALESTINIAN POET DAREEN TATOUR

Palestinian poet Dareen Tatour still facing prosecution in Israel - See more at: http://mondoweiss.net/2017/04/furious-palestinian-prosecution/#sthash.Gi...
Palestinian poet Dareen Tatour still facing prosecution in Israel - See more at: http://mondoweiss.net/2017/04/furious-palestinian-prosecution/#sthash.Gi...
ZONDAG 21 MEI OM 15.40U: Le Space, Sleutelstraat 26, 1000 Brussel (zijstraat van de Dansaertstraat)

ONTMOETING MET ASHRAF SARAWI

Ashraf Sarawi has grown up under Israeli occupation.The occupation shaped Ashraf's personality, made him to set his goals and made his wish for freedom bigger. Since he was young Ashraf noticed that he belonged to ''the lost generation'', children who lost the right to enjoy childhood. He went to serve his community where he enjoyed coordinating digital story telling, English for fun and photography workshops at Project Hope Palestinian NGO for Peace and Education. He worked in most of the villages and the refugee camps around Nablus. He has been living in Belgium for the past six years.

Hopefully we'll have an interesting discussion about children under occupation,  education,  art ...

in samenwerking met BACBI

 

 

SUNDAY MAY 21 AT 2 pm: inner courtyard of De Markten, Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel

PERFORMANCE BRECHT-EISLER CHOIR

The Brussels Brecht-Eislerkoor is inspired by the political and cultural heritage of Bertolt Brecht and Hanns Eisler. The choir has Brussels as a multicultural base.

We want to be part of a progressive movement that strives for change through political-cultural action. But we do not want to be identified with one particular political group.

Choosing songs and artistic programs that engage in a Brechtian tradition to think, raise feelings and promote solidarity. We would also like to reach new audience groups who are prepared to be affected by our social project.

SUNDAY MAY 21 AT 3:30 pm: Le Space, Sleutelstraat 26, 1000 Brussel

VIDEO: PALESTINIAN POET DAREEN TATOUR

Palestinian poet Dareen Tatour still facing prosecution in Israel - See more at: http://mondoweiss.net/2017/04/furious-palestinian-prosecution/#sthash.Gi...
Palestinian poet Dareen Tatour still facing prosecution in Israel - See more at: http://mondoweiss.net/2017/04/furious-palestinian-prosecution/#sthash.Gi...
SUNDAY MAY 21 AT 3:40 pm: Le Space, Sleutelstraat 26, 1000 Brussel

MEETING WITH ASHRAF SARAWI

Ashraf Sarawi has grown up under Israeli occupation.The occupation shaped Ashraf's personality, made him to set his goals and made his wish for freedom bigger. Since he was young Ashraf noticed that he belonged to ''the lost generation'', children who lost the right to enjoy childhood. He went to serve his community where he enjoyed coordinating digital story telling, English for fun and photography workshops at Project Hope Palestinian NGO for Peace and Education. He worked in most of the villages and the refugee camps around Nablus. He has been living in Belgium for the past six years.

Hopefully we'll have an interesting discussion about children under occupation,  education,  art ...

in COOPERATION WITH BACBI