Als u een filmvertoning wilt organiseren in uw vereniging, uw gemeente, uw school ...

OVER DE DOCUMENTAIRE

In Syrië en Irak vechten gewapende milities, regeringstroepen en ook onze regeringen … voorlopig brengt dit geen vrede.  Honderdduizenden vluchtelingen zoeken een veilige haven in Europa, velen verdrinken tijdens de overtocht of moeten vaststellen dat in de Europese herherg geen plaats meer is.  Een vredig leven is nog niet voor morgen.

“… Whose peace will it be?” gaat op zoek naar de oorsprong en de oorzaak van de huidige catastrofe. Maar vooral is de documentaire een zoektocht op de weg naar vrede. De film wil een aanzet geven om anders na te denken over en te handelen voor de toekomst.  We hebben andere stemmen opgezocht dan deze die we dagelijks in de media horen, zien en lezen.

Iraakse academici in de diaspora mijmerden over de nood aan vrijheid, opleiding en menselijkheid in de Arabische wereld. Vluchtelingen uit Irak en omgeving belichtten de gruwel van de catastrofe. Kunstenaars etaleren hun visie op andere manieren van maatschappelijk denken en handelen. We vroegen ambtenaren van de Verenigde Naties wat er de afgelopen decennia fout is gelopen. We gingen te rade bij westerse filosofen en deskundigen die nauwkeurig uiteenzetten hoe kennis over en respect voor andere culturen verloren raakten.

In welk opzicht zijn wij, het Westen, verantwoordelijk voor de puinhoop in de regio? Welke politieke acties moet de VN ondernemen? Wat zit de zogenaamd verlichte naties dwars om een echte dialoog aan te gaan met respect voor de eigenheid van alle betrokkenen?

Welke middelen staan ter onzer beschikking om de menselijke en culturele rijkdom van de Arabische wereld te herstellen? Hoe stellen we mensen in staat om over hun eigen lot te beslissen? Wat kunnen we doen om Irak en de hele regio veilig en leefbaar te maken? Valt zoveel leed om te smeden tot hoop?

Wiens vrede komt er als de oorlog voorbij is?

Al deze vragen hebben geleid tot een film vol opties en mogelijkheden voor de toekomst.

De wreedheden van deze oorlog tonen we niet: we kennen ze maar al te goed. We tonen evenmin de ondraaglijke en zelfvernietigende kanten van het menselijk gedrag.

We laten mensen voor zichzelf spreken, in al hun eigenheid en oprechtheid.

Utopie en werkelijkheid raken elkaar in de poëzie van de vertelling en het respect voor de mens.

WIL JE ZELF EEN VOORSTELLING ORGANISEREN?

De distributie wordt verzorgd door Jekino.  Je kan dus best contact opnemen met felix@jekino.be.  Concrete informatie vind je hieronder .

WIL JE OOK EEN NABESPREKING?

Indien beschikbaar wil de regisseur van de film deelnemen aan de nabespreking (kostprijs: €100, reiskosten inbegrepen – enkel voor België).  Het BRussells Tribunal wil graag ook suggesties aanreiken voor interessante sprekers.  Hiervoor kan je contact opnemen met info@lightintimetocome.org .

NOG EEN VRAAG:

Wij ontvangen graag een verslag van je vertoning en zeker foto’s zijn welkom.  Als je dit bezorgt aan info@lightintimetocome.org publiceren wij dit graag op onze wesbite www.lightintimetocome.org.

Jekino Distributie – Paviljoenstraat 3 – 1030 Brussels – felix@jekino.be - +32-2-242.54.09

 

    “… Whose peace will it be?” (87 min)  is een productie van The BRussells Tribunal met de steun van theWizard. Regie: Luc Pien / Script en ontwikkeling: Luc Pien & Ward Treunen / Interviews: Luc Pien & Nadia Hindi / Productie: Ward Treunen /  Camera&geluid: Edwin Vander Meersch / Animaties: Steve Michiels / Muziek: Osama Abdulrasol / Montage: Luc Pien, Jan Vlieghe, Odin Van Schoote