Pages from my Diary - Uit mijn dagboek ...

Louis Yako is an Iraqi-American poet, writer, and a PhD candidate of cultural anthropology researching Iraqi higher education and intellectuals at Duke University.

When the First Gulf war started in 1991, I was a child who had a strong passion for raising chickens. I had four chickens of different colors, and my favorite was a black and white one with sharp and beautiful orange-colored eyes. My four chickens were also loved by the other members of the family, mainly because they laid eggs. For me, however, my love for raising chickens was beyond the material benefits gained from them. I spent a big chunk of my day observing their behaviors: how they ate, how they played, and even how they laid eggs in the coop that I built for them from cement blocks. My time was divided between school, doing homework, and spending time with my chickens. They were my indispensable friends.... read more: here

Louis Yako is een Iraaks-Amerikaanse dichter, schrijver, en een promovendus van cultureel antropologisch onderzoek naar Iraaks hoger onderwijs en intellectuelen aan de Duke University.

Toen in 1991 de Eerste Golfoorlog begon, was ik een kind dat dol was op het grootbrengen van kippen. Ik had er vier. Het waren kippen met verschillende kleuren, waarvan mijn meest favoriete kip een zwart-witte was met scherpe en mooie oranje-gekleurde oogjes. De andere leden van de familie hielden ook van de kippen, zij het dan vooral omdat ze eieren legden. Maar ik hield van die diertjes op zich en niet omdat ik er materieel voordeel van had. Een groot deel van de dag besteedde ik aan het observeren van hun gedrag: hoe ze aten, hoe ze speelden, en zelfs hoe ze eieren legden. Speciaal voor hen had ik een kippenhok gemaakt tussen cementblokken. Mijn tijd verdeelde ik tussen de school, mijn huiswerk en mijn kippen. Ze waren mijn onmisbare vrienden ... lees meer: hier.